top of page

kurS

gymnastikk pullups.jpg

5 ukers
Bar muscle-ups kurs

1500

NOK

✓ Start: Søndag 13. August ✓ Kl. 12:00 ✓ 5 uker - 5 økter ✓ 1 Egentreningsøkt ✓ Varighet: 55 min hver gang Kurset vil primært bestå av BMU driller (teknikk og styrke av pull og push). Alle vil få hjemmelekser som kan gjøres på egenhånd en ekstra gang i uka samt et evalueringsskjema for å kartlegge egne mål, forventninger og egen kapasitet. Etter kurset vil alle få tilbudet om et egentreningsprogram som vil være tilpasset hver enkelt for å bygge videre på BMUen.

bottom of page