mEDLEMSKAP

For å bli medlem hos oss må du gjennomføre et introkurs.
Ved innmelding kommer det en tilleggskostnad ("Setup cost") på 400kr.
Alle våre meldemskap for voksne har 1 måneders oppsigelsestid. 

Ordinær

949*

Fra

NOK

Pris per måned uten introkurs.

Velg mellom 1, 6 eller 12 mnd. binding.

*Pris/mnd. ved 12 mnd. binding.

Student/Utrykning

Fra

NOK

799*

For fulltidsstudenter eller utrykningspersonell.
Pris per måned uten introkurs.

Velg mellom 1, 6 eller 12 mnd. binding.

CrossFit Teens

749

NOK

For ungdom 8.-10. trinn.
Pris per måned. Ingen oppstartskostnad. 

1 mnd oppsigelsestid. 

CrossFit Pre-Teens

NOK

Fra

500*

For barn 5.-7. trinn. 

Pris per måned. Ingen oppstartskostnad. 

1 mnd oppsigelsestid. 

2 økter i uka:

*Pris/mnd. for medlemmer, 2 økter i uka.

Medlem
Medlem
Ikke medlem

CrossFit Kids

500*

Fra

NOK

For barn 1.-4. trinn. 

Pris per måned. Ingen oppstartskostnad. 

1 mnd oppsigelsestid. 

*Pris/mnd. ved 12 mnd. binding.

*Pris/mnd. for medlemmer.