workshops

ROPE CLIMB 

23. Oktober kl. 11:00

Varighet 1 time

Ta rope climb til et nytt nivå eller få til din første tur opp tauet. Bli mer effektiv opp eller enda mer effektiv på vei ned tauet. Denne workshopen passer for alle nivåer.

Handstand walk/HSPU

13. Oktober kl. 18:00

Varighet 1.5 time

På denne workshopen vil vi prøve å bli mer komfortable opp ned. Vi vil gå igjennom de grunnleggende elementene rundt handstand walk og handstand push up og hvilke tilleggsøvelser du må jobbe med for å mestre disse øvelsene.

BAR MUSCLE-UP

16. Oktober kl. 12:00

Varighet 1.5 time

Klar din første Bar Muscle Up, mestre det å sette sammen flere reps eller bli mer energieffektiv i øvelsen. 
Denne workshopen har litt for alle uansett hvilket nivå du er på. 

CLEAN 

7. November kl. kl. 18:00

Varighet 1 time

På denne workshopen vil vi gå igjennom de ulike posisjonene og tekniske momentene som utgjør løftet og du får tilbakemelding på din teknikk underveis. Målet vårt er å gi deg en trygghet og forståelse av øvelsen som vil hjelpe deg med å jobbe med, og ikke mot, stanga.

CROSSFIT TOTAL

11. Desember kl. 12:00

Varighet 2 timer

Dette er en Workshop i løftene Back Squat, Strict Press og Deadlift. Det vil bli gått grundig igjennom hvordan vi skal på best mulig måte produsere kraft i disse løftene og dermed kunne løfte tyngre vekter.
Til slutt vil vi gjennomføre økta "CrossFit Total", som er en test i 1 RM Back Squat, Strict press og Deadlift.

DOUBLE UNDERS

15. Desember kl. 18:00

Varighet 1 time

Double Unders kan være svært irriterende å ikke få til og ofte vet vi ikke hvorfor vi ikke klarer det. På denne workshopen får du individuell tilbakemelding på hva du må gjøre for å klare double unders.

CONCEPT2 ROWER

På denne workshopen vil vi gå igjennom korrekt roteknikk samt forstå hvordan vi skal produsere kraft på roeren. Vi skal bli bedre kjent med skjermen og forstå hvordan vi skal justere rotakene basert på informasjonen den gir oss. Avslutningsvis gjennomføres det en ro-økt for å finne ut av hvilken damper-setting (gir) som passer best for deg.

SNATCH

27. September kl. 17:00
12. November kl. 11:00

Varighet 1 time

For deg som ønsker å optimalisere teknikken din i vektløfting, løfte tyngre eller få en bedre forståelse av snatch. Vi går igjennom de ulike posisjonene og tekniske momentene som utgjør løftet og du får tilbakemelding på din teknikk underveis.

JERK

20. November kl. 12:00

Varighet 1 time

På denne workshopen vil vi jobbe med posisjoner som inngår i push- og split jerk hvor vi flytter vekt fra front-rack posisjon til over hodet. Passer for deg som ønsker en mer eksplosiv jerk eller økt stabilitet og trygghet i split-posisjonen.

Kipping 

Dato Kommer
Varighet 1.5 time

Kipping bruker vi for å legge på moment på øvelsers vi allerede mestrer «strict». Ved å bruke kipping vil vi kunne øke intensiteten på øvelsen, men også på økta. På denne workshopen gjennomgår vi de grunnleggende elementene innenfor kipping og herunder kipping Pull-up, kipping Toes-to-bar og kipping Chest-to-bar.

butterfly kipping

1. Desember kl. 19:00

Varighet 1 time

Dette er en workshop for deg som mestrer både strict og kipping Pull-ups fra før og ønsker å lære deg en mer tidseffektiv måte å gjennomføre Pull-ups og Chest-to-bar på. På denne workshopen vil du få en bedre forståelse av mekanikken som inngår i butterfly kipping og få en følelse av butterfly rytmen.

29. Oktober kl. 10:00

Varighet 2 timer